PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU NA STADION ŚLĄSKI CHORZÓW

Każdy z nas ma obowiązek płacenia podatku od własnych dochodów. Klub Sportowy Stadion Śląski Chorzów zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% swojego podatku na cele pożytku publicznego. Możecie w ten sposób wesprzeć finansowo rozwój sportowy młodzieży naszego regionu. Gorąco do tego zachęcamy.

Przekazane pieniądze wykorzystamy na: 
– zakup sprzętu sportowego oraz treningowego,
– dofinansowanie do organizowanych obozów sportowych,
– transport dzieci na zawody sportowe,
– organizację imprez sportowych,
– polepszenia warunków treningowych oraz socjalnych.  

Nasze dane organizacji pożytku publicznego : 
KRS: 0000153876

Serdecznie dziękujemy za okazane nam zaufanie i życzliwość wobec naszej młodzieży, którym staramy się stworzyć najlepsze warunki sportowego rozwoju, odciągając ją tym samym od różnego rodzaju patologii społecznych.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU: 32 249 52 42