Informacja o dotacji dla K.S „Stadion Śląski” Chorzów

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta komisja konkursowa ds. oceny ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia pozalekcyjnych zajęć szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą szkolną i akademicką w dziedzinie sportu i rekreacji przyznała Klubowi Stadion Śląski Chorzów dotację na rok 2024 w wysokości 33 423zl.

Środki z dotacji uzupełnią budżet na najem obiektów sportowych, wynagrodzenie kadry trenersko-instruktorskiej, zakup sprzętu sportowego, odzieży sportowej oraz transport.