Zmiana opłat za składki członkowskie

Drodzy rodzice/opiekunowie !!!

Zarząd Klubu Sportowego „Stadion Śląski” Chorzów oraz „Zielone Szkraby Stadionu Śląskiego” w Chorzowie informuje, że od dnia 1 września 2024 r. ulegnie zmianie wysokość opłaty z tytułu miesięcznych składek członkowskich i wynosić będzie 220 zł/miesięcznie.

Wobec rosnących kosztów funkcjonowania klubu (wynajem obiektów, transport, opłaty za usługi sędziowskie, medyczne, rehabilitacji, wynagrodzenia kadry trenerskiej, sprzęt treningowy itp.), spowodowanych sytuacją gospodarczą w kraju, a co za tym idzie rosnącymi cenami przy niezmiennej składce od 2,5 roku, powyższa decyzja stała się koniecznością dla zachowania stabilności budżetu i płynności finansowej klubu.

Drodzy rodzice/opiekunowie; mając świadomość, iż każda podejmowana przez nas decyzja związana z podwyżkami nie jest dla Was łatwa, to prosimy przyjąć ją ze zrozumieniem, mając na uwadze dalszy prawidłowy rozwój Waszych dzieci z jednoczesnym podnoszeniem poziomu szkolenia w naszym klubie.

Nowy Regulamin dotyczący płatności jest zamieszczony na stronie internetowej klubu w zakładkach „Strefa rodzica ˃ Zarządzenia klubu” oraz „ Zielone Szkraby ˃ Strefa Rodziców”.

Zarząd K.S. Stadion Śląski

oraz

Zielone Szkraby Stadionu Śląskiego